Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site
Tháng Chín 12, 2016

Nghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu kỹ năng kế toán DN đối với DN sản xuất tại Hải Phòng”

Tên đề tài: Nghiên cứu kỹ năng kế toán doanh nghiệp đối với doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Chủ nhiệm: […]
Tháng Chín 12, 2016

Nghiệm thu đề tài: “Đề xuất mô hình quản lý cảng biển Hải Phòng theo xu hướng hội nhập quốc tế”.

Tên đề tài: Đề xuất mô hình quản lý cảng biển Hải Phòng theo xu hướng hội nhập quốc tế. Chủ biên: TS Bùi Bá Khiêm, […]
Tháng Chín 12, 2016

Nghiệm thu đề tài: “Diễn biến thể lực chung của sinh viên khối sư phạm Trường ĐH Hải Phòng”.

Tên đề tài: Diễn biến thể lực chung của sinh viên khối Sư phạm hệ Đại học Trường Đại học Hải Phòng. Chủ biên: ThS Nguyễn […]
Tháng Chín 12, 2016

Nghiệm thu đề tài: “Xây dựng thuật toán và phần mềm …” ứng dụng cho ngành cơ khí

Tên đề tài: Xây dựng thuật toán và phần mềm nhúng tự động xác định biên dạng – ứng dụng đo biên dạng 2D một số […]