Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site
Tháng Chín 4, 2015
Lê Đắc Nhường logo

Niên giám đào tạo tín chỉ

  STT Năm học Niêm giám Ngày công bố 1 2 2013-2014 Niên giám đào tạo năm 2013-2014 10/09/2013 3 2012-2013 Niên giám đào tạo năm […]
Tháng Mười Hai 17, 2014
Lê Đắc Nhường logo

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Nam

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Nam Tài liệu đính kèm: 2368_de cuong chi tiet cao hoc Ngon ngu Viet […]
Tháng Mười Hai 10, 2009
Lê Đắc Nhường logo

Chuẩn đầu ra trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Kiến thức Trang bị cho học viên: – Nâng cao nhận thức về thế giới quan, phương pháp luận duy vật biện chứng để vận dụng […]
Tháng Mười Hai 10, 2009
Lê Đắc Nhường logo

Các ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ

Các ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ 1. Quản trị Kinh doanh. 2. Ngôn ngữ học.