Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site
Tháng Ba 8, 2018
Untitled1

Thông báo Bổ sung, điều chỉnh Thời khóa biểu học kỳ phụ dành cho sinh viên cuối khóa năm 2018

THỜI KHÓA BIỂU BỔ SUNG THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU CHỈNH DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN TIN HỌC CƠ SỞ
Tháng Ba 2, 2018
Lê Đắc Nhường

Thời khóa biểu học kỳ phụ dành cho sinh viên cuối khóa năm 2018

TẤT CẢ THỜI KHÓA BIỂU DANH SÁCH CÁC MÔN CHUNG DANH SÁCH MÔN TIẾNG ANH CƠ SỞ
Tháng Một 16, 2018
Lê Đắc Nhường logo

Thông báo về việc tổ chức học kỳ phụ cho sinh viên cuối khóa

Trường Đại học Hải Phòng thông báo về việc tổ chức học kỳ phụ cho sinh viên cuối khóa
Tháng Mười Hai 14, 2017
Lê Đắc Nhường logo

Thông báo về việc triển khai thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2017-2018