Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site
Tháng Chín 19, 2017
Lê Đắc Nhường

Danh sách thi CĐR Tin học, Ngoại ngữ ngày 21 tháng 9 năm 2017. Lưu ý: Mọi thắc mắc về phòng thi, ca thi, SBD liên hệ trực tiếp thầy phạm Thanh Tùng Phòng KT&ĐBCL, SĐT 0903.471.283 để biết thông tin chi tiết

Tháng Chín 8, 2017
Lê Đắc Nhường

Thông báo V/v thi chuẩn đầu ra tin học, tiếng Anh ngày 07/09/2017

Ca thi chuẩn đầu ra tin học lúc 8h00′ tại phòng 204 và 302 nhà C3. Ca thi chuẩn đầu ra tiếng Anh lúc 9h30′ tại […]
Tháng Tám 22, 2017
Lê Đắc Nhường

Thông báo v/v thi chuẩn đầu ra tin học, ngoại ngữ ngày 24.08.2017 đối với sinh viên hệ chính quy

Ca thi chuẩn đầu ra tin học lúc 7h30′ tại phòng 204 và 302 nhà C3. Ca thi chuẩn đầu ra tiếng anh lúc 9h00 tại phòng […]
Tháng Tám 21, 2017
Lê Đắc Nhường

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC, NGOẠI NGỮ