Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site
Tháng Ba 8, 2018
Untitled1

Thông báo Bổ sung, điều chỉnh Thời khóa biểu học kỳ phụ dành cho sinh viên cuối khóa năm 2018

THỜI KHÓA BIỂU BỔ SUNG THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU CHỈNH DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN TIN HỌC CƠ SỞ
Tháng Ba 2, 2018
Lê Đắc Nhường

Thời khóa biểu học kỳ phụ dành cho sinh viên cuối khóa năm 2018

TẤT CẢ THỜI KHÓA BIỂU DANH SÁCH CÁC MÔN CHUNG DANH SÁCH MÔN TIẾNG ANH CƠ SỞ
Tháng Một 24, 2018
logo

Danh sách Sinh viên tốt nghiệp năm 2018

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP Năm 2018   STT Danh sách sinh viên tốt nghiệp File đính kèm Ngày công bố 1 Danh sách sinh […]
Tháng Một 17, 2018
Lê Đắc Nhường logo

Trường Đại học Hải Phòng thông báo về việc Tuyển sinh hệ chính quy Văn bằng hai trình độ đại học

Trường Đại học Hải Phòng thông báo về việc Tuyển sinh hệ chính quy Văn bằng hai trình độ đại học