Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Các văn bản thông báo tại trường Đại học Hải Phòng

Tháng Chín 19, 2017
Lê Đắc Nhường

Danh sách thi CĐR Tin học, Ngoại ngữ ngày 21 tháng 9 năm 2017. Lưu ý: Mọi thắc mắc về phòng thi, ca thi, SBD liên hệ trực tiếp thầy phạm Thanh Tùng Phòng KT&ĐBCL, SĐT 0903.471.283 để biết thông tin chi tiết

Tháng Chín 18, 2017
Lê Đắc Nhường logo

Thông báo nội dung giao ban công tác HSSV tháng 9 năm 2017

Tháng Chín 15, 2017
Lê Đắc Nhường

Thông báo về việc rút học phí học kỳ phụ cho sinh viên cuối khóa, học kỳ hè năm 2017

Trường Đại học Hải Phòng thông báo về việc rút học phí học kỳ phụ cho sinh viên cuối khóa, học kỳ hè năm 2017 đối […]
Tháng Chín 8, 2017
Lê Đắc Nhường

Thông báo về việc ký hợp đồng lao động giảng dạy năm học 2017-2018

Trường Đại học Hải Phòng thông báo về việc ký hợp đồng lao động giảng dạy năm học 2017-2018 Thông báo 2. Các mẫu về giờ […]