Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Các văn bản thông báo tại trường Đại học Hải Phòng

Tháng Ba 13, 2018
Kế-hoạch-thi1

Kế hoạch thi kỳ thi phụ học kỳ I năm học 2017 – 2018

Tháng Ba 12, 2018
TS_2018

Thông tin tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018 Ký hiệu trường: THP Địa chỉ: Số 171 […]
Tháng Ba 8, 2018
Untitled1

Thông báo Bổ sung, điều chỉnh Thời khóa biểu học kỳ phụ dành cho sinh viên cuối khóa năm 2018

THỜI KHÓA BIỂU BỔ SUNG THỜI KHÓA BIỂU ĐIỀU CHỈNH DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN TIN HỌC CƠ SỞ
Tháng Ba 6, 2018
truong-dai-hoc-hai-phong-co-7-nganh-tam-dung-tuyen-sinh-tu-nam-2014

Thông Báo: Về việc nghiệm thu nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2016 – 2017 ( Có biểu mẫu đính kèm )