Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng bí thư Lê Duẩn (07/4/1907 – 07/4/2017)

de-cuong

Sinh năm 1907 tại Quảng Trị, sớm giác ngộ cách mạng nên từ năm 1927, đồng chí Lê Duẩn được kết nạp vào Chi bộ Việt Nam cách mạng Đảng; tham gia Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên từ năm 1929 và năm 1930 trở thành một trong những đảng viên lớp đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương. Đồng chí Lê Duẩn là một nhà lý luận kiệt xuất, với những sáng tạo về lý luận và đường lối cách mạng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam và xây dựng đất nước đã góp phần nâng trình độ tư duy của Đảng, của dân tộc ta lên tầm cao mới, góp phần làm phong phú kho tàng lý luận cách mạng, là tấm gương sáng chói đối với các thế hệ thanh niên.

Dưới đây là tiểu sử, những cống hiến to lớn của đồng chí Lê Duẩn đối với sự nghiệp Cách mạng, phong trào xây dựng đất nước. Đề nghị các cơ sở đoàn trực thuộc, các đơn vị, cá nhân liên quan triển khai tuyên truyền tới toàn thể đoàn viên sinh viên.

Tải về tại đây

Download (PDF, Unknown)

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC