Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site
STT Danh sách sinh viên tốt nghiệp File đính kèm Ngày công bố
1 Danh sách sinh viên tốt nghiệp Hệ VLVH năm 2019 DSSV-CapBang-VLVH-2019 2019
2 Danh sách sinh viên tốt nghiệp Hệ Chính Quy năm 2019 DSSV-CapBang-CQ-2019 2019
3 Danh sách Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản DSSV-Chungchi-UDCNTT-Coban 2019
Tháng Tư 27, 2020

Danh sách Sinh viên tốt nghiệp năm 2019

STT Danh sách sinh viên tốt nghiệp File đính kèm Ngày công bố 1 Danh sách sinh viên tốt nghiệp Hệ VLVH năm 2019 DSSV-CapBang-VLVH-2019 2019 2 […]
Tháng Tư 27, 2020
thongbao

Hướng dẫn các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trong trường học

Tháng Tư 27, 2020
truong-dai-hoc-hai-phong-co-7-nganh-tam-dung-tuyen-sinh-tu-nam-2014

Chương trình đào tạo 5 ngành trọng điểm áp dụng với K20 từ năm học 2019-2020 (file Chương trình đào tạo năm ngành trọng điểm áp dụng từ năm học 2019-2020.pdf)

Tháng Tư 15, 2020
Phòng chống Covid-19

Nếu bạn thuộc nhóm nguy cơ cao mắc COVID-19, hãy làm ngay những việc này

Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam phối hợp Bộ Y tế xây dựng các infographic về bảo vệ nhóm những […]