Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site
Tháng Sáu 11, 2019
thong_bao_lich_thi4

Danh sách sinh viên dự thi CĐR Tiếng Anh ngày 15/06/2019

Tháng Sáu 11, 2019
thongbao

Danh sách sinh viên dự thi CĐR Tin học ngày 15/06/2019

  Ghi chú: Phản hồi về danh sách dự thi gặp thầy  Thầy Tùng (0903471283) phòng Khảo thí.
Tháng Sáu 9, 2019
kqt-195x146

Bảng điểm Chuẩn đầu ra Tin học ngày thi 29/05/2019

Tháng Sáu 9, 2019
thongbao

Thông báo về việc tổ chức kỳ thi phụ với các Học phần không còn trong CTĐT