Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Download (PDF, Unknown)

Danh sách sinh viên được cấp học bổng học kỳ I năm học 2018-2019 (Kèm theo Quyết định số 250/QĐ-ĐHHP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Hải Phòng)

Download (PDF, Unknown)

Tháng Tư 25, 2019
Lê Đắc Nhường logo

Quyết định cấp phát học bổng học kỳ I năm học 2018-2019

Danh sách sinh viên được cấp học bổng học kỳ I năm học 2018-2019 (Kèm theo Quyết định số 250/QĐ-ĐHHP ngày 10 tháng 4 năm 2019 […]
Tháng Tư 25, 2019
TUYENSINH

Thông báo về việc tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2019 – 2020

Tháng Tư 25, 2019
TUYENSINH

Điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt I năm 2019

Tháng Tư 23, 2019
TUYENSINH

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Luật học năm 2019