Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site
Tháng Sáu 10, 2017
Lê Đắc Nhường

Danh sách sinh viên tham gia thi TACS 1, TACS2 học kì phụ tháng 6 ngày 11 tháng 6 năm 2017. Lưu ý: SV thắc mắc về ca thi, phòng thi, SBD trực tiếp liên hệ Thầy Phạm Thanh Tùng Phòng KT&ĐBCL, SĐT 0903.471.283

Tháng Sáu 10, 2017
T5D39335

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Hải Phòng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 – 2019.

Thi hành Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hướng dẫn thực hiện điều lệ đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Căn cứ kế hoạch số […]
Tháng Sáu 9, 2017
Lê Đắc Nhường logo

DANH SÁCH SINH VIÊN CUỐI KHÓA CÒN NỢ ĐỌNG

CHÚ Ý: CÁC SINH VIÊN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH CÒN NỢ ĐỌNG PHẢI ĐẾN CÁC ĐƠN VỊ TƯƠNG ỨNG GIẢI QUYẾT  NỢ ĐỌNG TRƯỚC THỜI HẠN XÉT TỐT NGHIỆP (HẠN […]
Tháng Sáu 3, 2017
Lê Đắc Nhường logo

Thông báo về việc tổ chức học kỳ hè năm học 2016-2017

Trường Đại học Hải Phòng thông báo về việc tổ chức học kỳ hè năm học 2016-2017