Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site
Tháng Mười Hai 14, 2016

Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Sinh viên với những câu chuyện về Bác” năm học 2016 – 2017

Tháng Mười Hai 13, 2016
Huyen LDLD

Tuyên truyền “Vì thành phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái”

Tháng Mười Hai 13, 2016
Lê Đắc Nhường logo

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2016-2017 (ĐH: K14, K15, K16 CĐ: K55, K56)

Trường Đại học Hải  Phòng thông báo thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2016-2017 Các lớp Đại học: K14, K15, K16; Cao đẳng K55, […]
Tháng Mười Hai 13, 2016
Lê Đắc Nhường logo

Thông báo về việc Báo cáo thống kê năm học 2016-2017, Xác định và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017

Thực hiện Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học của Bộ trưởng Bộ Giáo […]