Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

– Thời gian tổ chức (dự kiến): tuần 4 tháng 3 năm 2014

– Thời hạn gửi toàn văn bài báo: trước 17h00 ngày 07/02/2014

– Địa điểm: Hội trường A1 – Trường Đại học Hải Phòng (Số 171 Phan Đăng Lưu, Kiến An, Hải Phòng)

(Nội dung chi tiết trong tài liệu đính kèm)
Tài liệu đính kèm: Thông báo số 14/TB-ĐTN ngày 24/11/2013.pdf

Tháng Hai 9, 2014
Lê Đắc Nhường logo

Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ IV – năm 2014

– Thời gian tổ chức (dự kiến): tuần 4 tháng 3 năm 2014 – Thời hạn gửi toàn văn bài báo: trước 17h00 ngày 07/02/2014 – […]
Tháng Một 24, 2014
Lê Đắc Nhường logo

Nghiệm thu giáo trình cấp trường “Kinh tế Chính trị Mác – Lênin”

PGS.TS. Đào Văn Hiệp – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng làm Chủ tịch; Hội đồng nghiệm thu gồm các thành viên: TS Trần […]
Tháng Một 20, 2014
Lê Đắc Nhường logo

Lịch thi lại học kỳ 1 năm học 2013-2014 các lớp Cao đẳng K53

Lịch thi lại học kỳ 1 năm học 2013-2014 các lớp Cao đẳng K53 Tài liệu đính kèm: Lịch thi lại K53 .pdf