Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Hai Phó Giáo sư của Trường Đại học Hải Phòng được công nhận chức danh năm nay là PGS.TS Đào Văn Hiệp – ngành Kinh tế, Giảng viên Cao cấp, Phó Hiệu trưởng và PGS.TS Vũ Đoàn Thái – ngành Sinh học, Giảng viên chính, Giám đốc Trung tâm Phát triển đào tạo. Vinh dự nhận giải thưởng cao quý của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước năm nay, khẳng định những đóng góp to lớn trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học của 02 Tân Phó Giáo sư  Trường Đại học Hải Phòng.

Như vậy, trong năm 2012, Trường Đại học Hải Phòng có thêm 02 cán bộ giảng viên được công nhận học hàm Phó Giáo sư; 02 Giảng viên Cao cấp; 12 cán bộ giảng viên bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ. Có thể nói, với tiến độ học tập, nghiên cứu khoa học, nâng cao trình độ của cán bộ giảng viên hiện nay, trong tương lai gần, Trường Đại học Hải Phòng sẽ có thêm nhiều Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ các chuyên ngành khác nhau, phục vụ tốt công tác giáo dục, đào tạo đa ngành của Trường./.

 

Tháng Mười Hai 25, 2012
Lê Đắc Nhường logo

NGƯT.TS Đào Văn Hiệp và TS Vũ Đoàn Thái được công nhận học hàm Phó Giáo sư năm 2012

Hai Phó Giáo sư của Trường Đại học Hải Phòng được công nhận chức danh năm nay là PGS.TS Đào Văn Hiệp – ngành Kinh tế, […]
Tháng Mười Một 23, 2012
Untitled1

Danh sách Sinh viên tốt nghiệp năm 2012

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP Năm 2012 STT Danh sách sinh viên tốt nghiệp File đính kèm Ngày công bố 1 2 3 4 5 […]
Tháng Tám 21, 2012
Untitled

DANH SÁCH TỐT NGHIỆP CÁC NGÀNH HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2012

(Nội dung chi tiết trong tài liệu đính kèm) Tài liệu đính kèm: 1. Các ngành SP Ngữ văn, SP Vật lý&địa lý, SP Mầm non […]
Tháng Tám 19, 2012
Untitled

Thông báo các ngành tốt nghiệp năm 2012

(Nội dung chi tiết trong tài liệu đính kèm) Tài liệu đính kèm: 1. Ngành Công nghệ Thông tin .pdf Tài liệu đính kèm: 2. Ngành […]